Prace nad ilustracjami w przedszkolu nadal trwają. Przedstawiam wykonane już malunki.